Luennot

 

Kehon viisaat viestit

Keholla on mahdollisuuksia toimia oppaana kohti hyvinvointia, eheytymistä ja vapautumista. Tällä luennolla kuullaan kehollisuudesta eri näkökulmista käsin. Kehon kielen ja oireiden ymmärtäminen voi helpottaa paranemisprosessia. Tutustutaan siihen, miten käsittelemättömät emotionaaliset seikat voivat vaikuttaa fyysiseen terveyteemme sekä millainen vaikutus ja yhteys ajatuksilla ja tunteilla on kehon eri osiin. Ymmärtämällä näitä suhteita voi ymmärtää itseään syvemmin ja ottaa suuremman roolin omassa hyvinvoinnissa.


Comments are closed.