Mindfulness – tietoisuustaidot

Tietoisuus- ja läsnäolotaidoilla tarkoitetaan keskittymistä kulloinkin meneillään olevan hetken kokemiseen, havainnointiin ja hyväksymiseen sellaisena kuin kyseinen hetki on, arvostelematta, tuomitsematta.

Mindfulness- tai tietoisuustaidot on tunnettu jo tuhansia vuosia itämaisessa meditaatioperinteessä. Niiden länsimainen soveltaminen lähti laajemmin liikkeelle 1970-luvulta, kun amerikkalainen Jon Kabat Zinn alkoi ohjata tietoisuustaitoihin perustuvaa stressinhallintaohjelmaa kroonisesti sairaille ja kipupotilaille. Tätä ohjelmaa on tutkittu paljon, ja tulokset ovat erittäin hyviä.

Mindfulness voi olla avuksi masennuksen, ahdistuksen, stressin ja  kivun lievittämisessä, mutta se voi myös olla avain onnellisempaan, rennompaan ja tietoisempaan elämään. On jopa havaittu että näiden taitojen säännöllinen harjoittaminen tukee fyysistä terveyttä ja lisää vastustuskykyä. Myös lapset ja nuoret hyötyvät harjoituksista ja saavat niistä apua keskittymiseen, rauhoittumiseen ja oppimiseen. 

Mindfulnessin harjoittamisen kautta saat yhteyden omaan kehoosi ja tulet tietoiseksi oman mielen toimintatavoista. Tietoisuustaitoja kehitetään erilaisten harjoitusten avulla, joista tyypillisimpiä ovat hengitysharjoitukset sekä erilaiset kirjoitustehtävät, joissa pohditaan omaa tapaa toimia erilaisissa tilanteissa. Harjoitukset voivat auttaa myös tunnistamaan tunteita ja ajatuksia sekä hyväksymään ne sellaisinaan. 

Kaikenikäiset hyötyvät tietoisuustaidoista: mielen tyynnyttäminen ja kokemusten utelias ja hyväksyvä havainnointi eivät ainoastaan alenna stressiä, vaan auttavat myös tarkkaavaisuuden hallinnassa ja tunteiden säätelyssä. Usein havaittuja vaikutuksia ovat: Luovuuden ja positiivisten tuntemusten lisääntyminen, oppimiskyvyn ja muistin paraneminen sekä sosiaalisten taitojen ja itsetunnon vahvistuminen. 

Seuraava kurssi:
Mindfulness ja Shindo-rentoutusohjaus
to 11.4. ja 28.4. ja 2.5. klo 17.15-19.30
Helmihuone, Osmontie 14, 00610 Helsinki
Ilmoittautumiset: jonnakaroliina(at)gmail.com
Huom! Vain 6 osallistujaa

Pienkurssin hinta: 170 € (sis. alv 24%).
Yrityslaskutuksessa alv lisätään hintaan.

Kysy myös TYHY-pakettia ja työnohjausta työyhteisöösi. Suunnitellaan yhdessä sopiva kokonaisuus.

Comments are closed.